21 January 2022

Learn to move better and stronger by having fun

Learn to move better and stronger by having fun

Learn to move better and stronger by having fun
เรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ไปพร้อมกับความสนุกสนาน
[โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง]

One of the key elements of the Early Years curriculum is physical development. At King’s College International School Bangkok, we achieve this by challenging children in EY with fun challenges. For this reason, we have installed a climbing wall which helps the children develop both gross and fine-motor skills that will contribute to their overall growth and learning.

The climbing wall has been built intentionally for use by our EY students only, in that it is sufficiently challenging while also being suitable for their size. It is a very welcome addition to the state-of-the-art facilities in the Early Years centre as it provides a different avenue for our children to develop their physical skills, conditioning and strength, which they may not have been able to do due to COVID-19. It also provides a wealth of opportunities for risk taking, problem solving and demonstrating resilience. The children are able to experience the climbing wall from Pre-nursery to Reception, supervised by their teachers and support staff during their day. 

As it is a new apparatus and this may be the first time many of the children have had access to a climbing wall, we take many precautions to ensure children’s safety and entertainment when using it. Every member of staff in EY have been shown how to use the wall correctly and they make sure that each child understands how to mount, dismount, move around and climb it so they can maximise both the fun they are having and stay safe. Furthermore, there are mats on the floor leading up to the wall which have been designed to protect children from harm if they fall or slip off of the wall.

King’s Bangkok is committed to consistently stretching our students and encouraging them to develop in leaps and bounds. It is a privilege to watch our youngest students grow and explore the world, and we are happy to offer a variety of opportunities to better our children.

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตร Early Years คือการให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการทางกายภาพที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและความท้าทาย โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เราจึงได้ติดตั้งหน้าผาจำลองที่อาคาร Early Years เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะและได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็ก ซึ่งช่วยส่งผลในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้โดยรวมของพวกเขา

หน้าผาจำลองที่อาคาร Early Years นี้ ได้ถูกออกแบบให้มีความท้าทายเพียงพอ และเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ๆ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมของเรา เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลายและแตกต่างมากขึ้นในการพัฒนาทักษะทางร่างกายของเด็ก ๆ ซึ่งพวกเขาอาจไม่สามารถทำได้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้ฝึกการรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงฝึกแก้ปัญหาไปพร้อมกับการได้ยืดหยุ่นร่างกายอีกด้วย โดยเด็ก ๆ สามารถสนุกสนานกับการปีนป่ายได้ตั้งแต่ระดับชั้น Pre-nursery ถึง Reception โดยมีคุณครูและบุคลากรคอยดูแลในระหว่างวัน

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ใหม่และนี่อาจเป็นครั้งแรกของเด็กหลาย ๆ คนที่ได้ปีนป่าย เราจึงมีมาตรการหลายประการเพื่อความปลอดภัยและยังไม่ละทิ้งความสนุกของเด็ก ๆ บุคลากรใน EY จะสาธิตวิธีการปีนป่ายหน้าผาจำลองอย่างถูกต้อง และทำให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ แต่ละคนเข้าใจวิธีการขึ้น และลง การเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ  และปีนขึ้นไป เพื่อให้พวกเขาได้สนุกอย่างเต็มที่และยังปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเบาะรองที่พื้นด้านล่างซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะขณะปีนป่ายอีกด้วย

คิงส์คอลเลจกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักเรียนของเราอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งถือเป็นความพิเศษอย่างยิ่งที่ได้เฝ้ามองพวกเขาสำรวจโลกและเติบโต และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะมอบโอกาสที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้น

#ShineBrighterGoFurther #KingsBangkok #KingsCollege #AGreatHeartTakesYouFurther #DetailsMatter

SHARE

SHARE