7 January 2022

Gymnastics cultivates not only physical strength

Gymnastics cultivates not only physical strength

Gymnastics cultivates not only physical strength
กีฬายิมนาสติก กีฬาที่ไม่เพียงเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้น
[โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง]

We know for a fact that Gymnastics boosts children’s body coordination, balance, flexibility and builds a crucial foundation for other athletic sports. But apart from that physical aspect, according to several studies, gymnastics also offer other benefits to children such as discipline, cognitive functioning and self esteem which are fundamental to succeed in school. That is why at King’s College International School Bangkok, we built a dedicated Gymnastics Room that is accessible and inclusive for all our students

We have carefully selected full and high-quality equipment, for example, our flooring meets Olympic standards and is the same model chosen for world sports events like Olympic Games 2008, 48th FIG Artistic Gymnastics World Championship in Doha in 2018. Our facility is fully equipped with sets of apparatus that are suitable and safe for both boys and girls ages 3 to 16. This is why our students who have just decided to join gymnastics can start to train at their own pace while others who are in higher levels can also forge their ways to become a professional.

Gymnastics is not only just a part of our Co-curricular Programme that builds physical strength but also greatly benefits our students’ mind which will lead them to Academic Excellence at King’s Bangkok. We believe that the world class facility will support them to achieve what they want in life and endorse them to bring out their full potential.

 

 

 

 

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพทราบดีว่ากีฬายิมนาสติกมีส่วนช่วยพัฒนาการร่างกายของเด็ก ๆ ในด้านของการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย (body coordination) ความสมดุล (balance) ความยืดหยุ่น (flexibility) และยังเป็นรากฐานที่สำคัญของกีฬาประเภทอื่น ๆ อีกด้วย และนอกจากประโยชน์ทางกายภาพแล้ว ผลการศึกษาอีกมากยังบ่งชี้ว่ากีฬายิมนาสติกมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาระเบียบวินัย กระบวนการคิดเรียนรู้จดจำ และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษา นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คิงส์คอลเลจกรุงเทพสร้างห้องยิมนาสติกไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนของเราทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

คิงส์คอลเลจกรุงเทพพิถีพิถันในการคัดเลือกอุปกรณ์ที่ครบครันและมีคุณภาพสูงมาติดตั้งในห้องยิมนาสติก เช่น พื้นยิมนาสติกที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโอลิมปิก และเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในงานแข่งขันกีฬาระดับโลกในหลาย ๆ เวที เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2018, การแข่งขัน FIG Artistic Gymnastics World Championship ครั้งที่ 48 ณ เมืองโดฮา ปี 2018 ห้องยิมนาสติกของเรามีอุปกรณ์ครบครันที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 3 - 16 ปี จึงทำให้นักเรียนที่เพิ่งจะตัดสินใจเรียนยิมนาสติกสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่แรกเริ่มและใครที่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็สามารถฝึกฝนให้ชำนาญได้ในระดับที่สูงขึ้นไปได้

กีฬายิมนาสติกไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรผสมร่วมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางกายภาพให้กับนักเรียนของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาความคิดและสภาวะจิตใจของเด็ก ๆ ซึ่งจะนำพาพวกเขาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังที่คิงส์คอลเลจกรุงเทพมุ่งหวัง เราเชื่อว่าอุปกรณ์ที่ครบครันระดับโลกจะช่วยให้นักเรียนของเราบรรลุเป้าหมายในชีวิตและสนับสนุนให้พวกเขาแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่

#ShineBrighterGoFurther #KingsBangkok #KingsCollege #AGreatHeartTakesYouFurther #CocurricularProgramme #DetailsMatter

SHARE

SHARE