12 November 2021

Learn what you want. Be what you wish.

Learn what you want. Be what you wish.

Learn what you want. Be what you wish. 
เรียนในสิ่งที่คุณต้องการ เป็นในแบบที่คุณอยากเป็น
[โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง]

King’s Bangkok has collaborated with the Piano Academy of Bangkok to provide personalised classes for our students. The Piano Academy of Bangkok is an institute where experienced teachers and artists in varied music instruments gather to design classes and develop skills of those who are interested. Whether students simply want to learn as a hobby, to boost pre-existing music skill, or to compete, Dr. Pornphan Banternghansa and Dr. Christopher Janwong McKiggan - Head Faculty at the Piano Academy - will discuss with each family about their expectations and goals, then tailor a class to each student. The classes are all one-to-one and therefore we can provide training to students with different abilities and objectives.

We believe that giving our students access to opportunities like this will improve their holistic learning experience. These endeavours, in the form of ECAs, are a part of our Co-Curricular Programme, one of the 3 pillars that we uphold. Students will benefit from a variety of activities that offer the chance to explore their interests and try their best while doing what they enjoy. Above all, we want everyone to have fun and make the most of what they choose. Whatever students' trajectories, be they for leisure or a professional path, King’s Bangkok School believes in nurturing talents.

คิงส์คอลเลจกรุงทพ ได้ทำความร่วมมือกับ Piano Academy of Bangkok สถาบันสอนดนตรีที่มีศิลปินและครูผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด มาร่วมออกแบบการสอน และพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ โดยที่การเรียนการสอนจะถูกออกแบบขึ้นแบบเฉพาะตัวตามเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเป็นงานอดิเรก เรียนเพื่อเพิ่มทักษะ หรือเรียนเพื่อการแข่งขันก็ตาม ซึ่ง ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา และดร.คริสโตเฟอร์ จันวอง แมคคิแกน Heads of Faculty ของ Piano Academy of Bangkok จะได้ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อเข้าใจความคาดหวังในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน และให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาความมุ่งหวังให้เกิดขึ้นได้เพื่อประโยชน์สุขของครอบครัว โดยลักษณะการเรียนการสอนของเราจะเป็นแบบตัวต่อตัวทั้งหมด เพื่อเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ตามระดับความสามารถและเป้าหมายในการเรียนอย่างแท้จริง

คิงส์คอลเลจกรุงเทพเชื่อว่า การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างรอบด้านผ่านการทำกิจกรรม ECAs ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรร่วมผสม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรมที่หลากหลายที่จะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองสำรวจตัวเอง และเรียนรู้ที่จะพยายามอย่างเต็มที่ในสิ่งที่พวกเขาสนใจ

แต่เหนือสิ่งอื่นใด คิงส์คอลเลจกรุงเทพต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้สึกสนุกและมีความสุขไปกับการเลือกทำสิ่งที่ตนเลือก ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือเรียนอย่างจริงจังก็ตาม เราเชื่อว่าหลักสูตรร่วมผสมที่ประกอบด้วยทักษะแขนงต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ จะเป็นการปลูกฝังและหล่อเลี้ยงความสามารถในตัวเด็ก ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

#ShineBrighterGoFurther #KingsBangkok #AGreatHeartTakesYouFurther #CocurricularProgramme

SHARE

SHARE