12 January 2022

State-of-the-art DT and Robotics labs and tools allow students to go further by enhancing their learning experiences

State-of-the-art DT and Robotics labs and tools allow students to go further by enhancing their learning experiences

State-of-the-art DT and Robotics labs and tools allow students to go further by enhancing their learning experiences
ยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนด้วยอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยในวิชา DT และ Robotics 
[โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง]

Design and Technology (DT) and Robotics are two subjects that King’s College International School Bangkok focuses on because they encourage the integration of prior knowledge and experience from other subject areas in our curricula, and allow our students to plan and execute projects from start to finish. DT and Robotics also strengthen their problem-solving abilities, adding to the reserve of transferable skills.

In DT, our students learn to design and create products by themselves, whether it’s a lamp, chair, keyring, mug, or more. To successfully complete projects, creativity is essential, as is a foundational knowledge about materials and composition; these work together to transform what they imagined into a tangible end product. Meanwhile, in Robotics class, students learn about electronic mechanisms and hardware, using their experience from Computer Science in areas such as coding to manufacture engines or robots that will automate part of their design, making the whole process more efficient and reproducible.

As part of a rapidly-developing generation, King’s Bangkok carefully selected modern and widely functioning tools and equipment for DT and Robotics. Harry Roberts, our Head of DT, has stated that it is rare for schools to invest in high-tech machines for students to utilise and explore. However, at King’s Bangkok, students will have an opportunity to learn from the latest technology. For example, our fully functional laser cutter can cut, drill, engrave and more with a variety of materials, ranging from acrylic to wood; students have access to a 3D printer, mould barrier, disc sander, vacuum former, bandsaw, multi-cut and extraction machine, among other equipment.

Moreover, King’s Bangkok aims to instil an awareness of and passion about solving environmental issues in our students as these affect each and every one of us. Therefore, we provide them with a plastic granulator and plastic sheet press machine, both of which can be used to recycle used or leftover plastic from any projects on which they work. Single-use plastic bottles can be recycled using this equipment. Once the plastic has been reformed into sheets, students can then reuse them in future projects, so we can minimise our carbon footprint and keep our cohort mindful of the environmental repercussions of their work.

King’s Bangkok truly hopes that the world-class equipment we thoughtfully selected and designed for our students will be one of the many factors that support their learning experiences and form a set of basic, yet essential life skills for them.

 

 

 

 

 

 

วิชา Design and Technology (DT) และ Robotics เป็นอีกหนึ่งรายวิชาที่โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพให้ความสำคัญ เพราะทั้งสองวิชานี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะที่รอบด้าน ผ่านการประยุกต์ความรู้ด้วยการวางแผนและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะวัยใด ๆ

ในวิชา DT เด็ก ๆ จะได้ลองออกแบบและลงมือประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ เก้าอี้จำลอง พวงกุญแจ หรือแก้วน้ำ ซึ่งในการประดิษฐ์สิ่งของเหล่านี้ออกมาได้ เด็ก ๆ จะต้องผสมผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และใช้ทักษะการประดิษฐ์และความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัสดุต่าง ๆ ในการประกอบสร้างสิ่งที่พวกเขาจินตนาการให้ออกมาเป็นความจริงได้ ส่วนในวิชา Robotics พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ของเครื่องกล รวมถึงนำความรู้เช่น การ coding มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องยนต์หรือหุ่นยนต์ที่จะช่วยพวกเขาผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาคิดออกมาได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น

เนื่องจากโลกปัจจุบันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว คิงส์คอลเลจกรุงเทพจึงตั้งใจเลือกสรรเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับวิชา DT และ Robotics ที่มีความครบถ้วนรอบด้านและทันสมัยที่สุด ซึ่งครูแฮร์รี่ Head of DT ได้กล่าวว่ามีโรงเรียนจำนวนน้อยนักที่จะลงทุนกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครันเช่นนี้ แต่นักเรียนที่คิงส์คอลเลจกรุงเทพนั้นมีโอกาสได้ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เครื่อง laser cutter ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานเต็มรูปแบบเช่นนี้ โดยเครื่องนี้สามารถใช้ตัด เจาะ หรือสลักวัสดุนานาชนิดที่เด็ก ๆ เลือกนำมาใช้ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าเป็นพลาสติก อะคริลิค หรือไม้ก็ตาม ทั้งนี้ นักเรียนยังสามารถวางแผนและปฏิบัติงานบนอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ เครื่อง 3D printing เครื่องหลอมอลูมิเนียม แท่นขึ้นรูป เครื่องเลื่อย ฉลุและขัดไม้ ฯลฯ

นอกจากนี้ เรายังต้องการปลูกฝังให้นักเรียนของเราใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงได้ติดตั้งเครื่องบดและขึ้นรูปพลาสติก เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง จากพลาสติกเหลือใช้ให้กลับเป็นชิ้นงานใหม่ของพวกเขาอีกด้วย

เราหวังว่าสิ่งที่เตรียมพร้อมให้นักเรียนของเราทั้งหมดนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตให้กับนักเรียนของเรา

#ShineBrighterGoFurther #KingsBangkok #KingsCollege #AGreatHeartTakesYouFurther #DetailsMatter

SHARE

SHARE